Ideal Prepaid
IDPS GR
Change Country
Call Me Call 086­ 11 43325
Ideal Prepaid Home Contact us  Πώς  |  Αποκτοίστε Ρολόι  |  Σύνδεση
Προπληρωμένα Ρολόγια σε Ελλάδα
Αρχική Πώς Λειτουργει Πακέτα Τύποι Ρολογιών Ανανέωση
Τηλεφωνήστε Μου x
 
Χώρα
Όνομα

Τηλέφωνο
ηλεκτρονικό ταχυδρομίο *
 
Μήνυμα
 
Τύποι Ρολογιών
Μονοφασικό Ηλεκτρικό
Το μονοφασικό ρεύμα χρησιμοποιείται συνήθως σε οικίες και επιχειρίσεις οπου η χρήση είναι γενική για φώς και θέρμανση.
 • Το μονοφασικό ρεύμα αναφέρεται στην διανομή εναλασόμενου ρεύματος οπου όλες οι τάσεις της παροχής
  εχουν την ίδια διαφορά.
 • Οι πρότυπες συχνότητες των μονοφασικών συστημάτων είναι 50 η 60Hz
 • Οι διαθεσιμότητα του μονοφασικού ρεύματος διαφέρει απο χώρα σε χώρα. Παραδείγματος χάρη, στο Ηνωμένο Βασίλιο μία μονοφασική
  σπιτική παροχή μπωρεί να φτάσει απο 100 Amps μεχρι 125 Amps. Αυτό μπωρεί να σημαίνει την έληψη ανάγκης για τριφασικό
  ρεύμα σε οικιακές οι καταστάσεις μικρών επικειρήσεων.
Τυπικά Χαρακτηριστικά Μονοφασικών Ρολογιών
Single Phase Meter
 • οθόνη υγρών κρυστάλλων LCD
 • Ειδοποιήσεις χαμηλής κατανάλωσης (LED ή Buzzer)
 • Δείκτης Χρέωσης
 • Τάση 120V, 220 - 240V
 • Συχνότητα 50H z, 60Hz
 • Ρεύμα 5A, 10A or 20A
 • Μέγιστο ρεύμα: 60A to 100A
 • Αρχικό ρεύμα 25mA
 • Κατανάλωση κάτω απο 1W
 • Διεπαφή χρήστ: Πληκτρολόγιο
 • Θερμοκρασία λειτουργίας -10 to + 65
 • Όρια θερμοκρασίας -25C to + 70C
 • Υγρασία 95% RH
 • Βαθμός IP IP52
Single Phase Meters
Electricity Three-Phase Meters  
Three-Phase MetersΟί ηλεκτρικοί σταθμοί παρέχου τριφασικό ρεύμα το οποίο είναι τρείς φορές το ηλεκτρικό ρεύμα μεσα απο τρία καλόδια απο οτι μπρορεί να μεταδοθεί μέσα απο δύο καλό- δια, χωρίς ανάγκη άφξησης του πάχους των καλοδίων.
Μεγάλα κτίρια, εμπορικά κέντρα, εργοστάσια, συγκροτήματα γραφείων, και διαμερίσματα πολλαπλών μονάδων έχουν γενικά τριφασικό ηλεκτρικό ρεύμα.
Η σημαντικότερη κλάση ηλεκτρικού φόρτου στο τριφασικό ρεύμα είναι ο ηλεκτρικός κινιτήρας. Οι κινιτήρες αυτοί έχουν βιομηχανικές εφαρμογές όπως αντλίες, ανεμι- στήρες, φυσητήρες, συμπιεστές, μονάδες μεταφοράς κτλ. Μεγάλες θερμο-ψυκτικές μονάδες(πάνω απο 8.8 kW ικανότητα ψύξης) χρησιμοποιούν τριφασικούς κινιτήρες για λόγους απόδοσης και οικονομίας. Θέρμανση  τύπου αντίστασης όπως ηλεκτρικοί λέβητες μπορούν να συνδεθούν στο τριφασικό σύστημα. Επίσεις ηλεκτρικά φώτα μπορού να συνδεθούν. Αυτού του τύπου ο φόρτος δέν απαιτούν το περιστρεφόμενο μαγνητικό πεδίο που είναι χαρα- κτηριστικό στους τριφασικούς κινιτήρες αλλα εκμεταλέυονται την υψηλή τάση και το επίπεδο ισχύος που συνδέονται με την τριφασική διανομή ρεύματος.
Μεγάλα συστήματα μετασχηματιστών μπρορούν να έχουν τριφασική εισαγόμενη δύναμη. Το τελικό συνεχές ρεύμα(DC) είναι ευκολότερο να φιλτραριστεί απο μία απόδοση μονοφασικόυ μετασχηματιστή. Αυτού του τύπου οι μετασχηματιστές χρησιμοποιούνται για φόρτιση μπαταριών, διαδικασίες ηλεκτρόλυσης όπως στην παραγωγή αλουμινίου, ή για την λειτουργία κινητήρων συνεχούς ρεύματος.
Η τριφασική ηλεκτρική ενέργεια είνα πιό ομαλή απο την μονοφασική η διφασική. Αυτή η σταθερή ισχύς επιτρέπει την πιό αποδοτική και μακροχρόνια λειτουργεία μηχανημάτων. Ορισμένες εφαρμογές τρέχουν τριφασικά με τρόπο που δέν θα ήταν καθόλου εφικτός μονο- φασικά.
Στον σταθμό παραγωγής μία γεννήτρια μετατρέπει μηχανική ενέργεια σε μία σειρά εναλλα- σόμενων ηλεκτρικών ρευμάτων, απο κάθε ηλεκτρομαγνητικό πηνίο της. Αυτά τα ρεύματα είνα ημιτονοειδείς συναρτήσεις στο χρόνο, στήν ίδια συχνότητα, με διαφορετικές φάσεις. Στο τριφασικό οι φάσεις είναι ισαπέχοντες, με διαχωρισμό 120°. Στήν Ευρώπη η συχνότητα είναι 50 Hz και 60 Hz στην Αμερική (βλέπε λίστα χώρων: http://en.wikipedia.org/wiki/Mains_power_around_the_world ).
Τα ρεύματα σε κάθε αγωγό φτάνουν την αιχμή στιγμιαίων τιμών διαδοχικά, όχι ταυτόχρονα: σε κάθε κύκλο συχνότητας ρεύματος, πρώτα ένα, μετά το δευτερο και τελικά το τρίτο ρεύμα φτάνει την μέγιστη τιμή. Οι κυματοφορφές απο τους τρείς αγωγούς αντισταθμίζονται στο χρόνο (καθυστεριμένη φάση) κατα έν τρίτο της περιόδου τους.
Το τριφασικό έχει πολύ ελκιστικά χαρακτηριστικά όπως: τα ρεύματα φάσης αλληλοεξουδετερώνονται (με μηδενικό άρθροισμα σε περίπτωση γραμμικά συμμετρικού φόρτου). Αυτο επιτρέπει την τον ουδέτερο αγωγό να μήν είναι αναγκαίος σε κάποιες γραμμές. Η μεταφορά ενέργειας είνα σταθερή στο γραμμικά συμμετρικό φορτίο το οποίο μειώνει τις δονήσεις γενητριών και κινιτήρων. Τριφασικά συστήματα παράγουν ενα μαγνητικό πεδίο που περιστρέφεται σε ορισμένη κατεύθηνση απλοποιώντας τον σχεδιασμό ηλεκτρικών κινιτήρων.
Τα τριφασικά συστήματα μπορει να έχουν γείωση, ή όχι. Η γείωση επιτρέπει στο τριφασικό σύστημα το χρήση υψηλής τάσης, χωρίς την απώλεια υποστήριξης συσκευών μονοφασικής χαμηλής τάσης. Σε περιπτώσης διανομής υψηλής τάσης δέν συνηθίζεται το καλόδιο γείωσης(ουδέτερο) γιατι οι φόρτοι απλά συνδέονται ανάμεσα των φάσεων(σύνδεση φάση-φάση).
Ένα μονοφασικό φόρτο μπορεί να τροφοδοτηθεί απο τριφασική διανομή συνδέοντας μια φάση με το ουδέτερο ή μεταξύ δύο φάσεων. Η συσκευή πρέπει να έχει σχεδιαστεί για την τάση σε κάθε περίπτωση.
Σε θέσεις με 415V τριφασική τάση, η τάση φάση-ουδέτερο ειναι 240V, επιτρέποντας σύνδεση μονοφασικού φωτισμού, και τριφασικούς κινιτήρες σε όλες τις φάσεις.
Στη Βόρειο Αμερική, ένα τυπικό τριφασικό σύστημα έχει 208V μεταξύ φάσεων και 120V φάση-ουδέτερο. Σε περίπτωση εξοπλησμού θέρμανσης σχεδιασμένο για μονοφασική παροχή τριών καλοδίων η παραπάνω σύνδεση θα έχει το 75% της θερμικής του επίδοσης. Μονοφασικοί κινιτήρες μπορεί να έχουν διακόπτες για χρήση είτε 208 V ή 240 V.
 
Gas Meters  
Gas MeterGas Τα ρολόγια κατηγοριοποιούνται ανάλογα με τον όγκο τους.
Τα Ρολόγια Αερίου μετράνε κυβικά μέτρα ανα ώρα. Τα αέρια εχουν δυνατότητα συμπίεσης και αλάζουν τον όγκο τους σε διαφορετικές καταστάσεις πίεσης και θερμοκρασίας. Έτσι ένας συγκεκριμένος όγκος δέν ίσος σε διαφορετικές καταστάσεις θερμοκρασίας και πίεσης.
Όταν αέρια ή υγρά μεταφέρονται για την ενεργειακή τους αξία, όπως το φυσικό αέριο, η μεταφορά μπωρεί να εκφράζεται σε ενεργειακούς όρους όπως GJ/ώρα ή BTU/μέρα. Αυτό σημαίνει τον όγκο επι την ενεργειακή αξία ανα μόναδα όγκου ή τη μάζα επι την ενεργειακή αξία ανα μονάδα μάζας. Τα περισότερα ρολόγια ροής θα μετράνε την ροή όγκου ή μάζας το οποίο μετατρέπεται σε ροή ενέργειας με αλγόριθμους που μετατρέπουν τα δεδομένα ροής σε όγκους βασικών καταστασεων (σε ορισμένη απόλυτη πίεση και θερμοκρασία).

Τα Προπληρωμένα Ρολόγια Αερίου είναι διαθέσιμα με τα ακόλουθα χαρακτιριστικά:
 • Μέγιστη ροή (μ3/ωρα): Διαθέσιμα σε: 2,5, 4,0 or 6,00
 • Λειτουργική πίεση: 0,5 μέχρι 10 kPa
 • Μηχανικόι Μετρητές μέχρι 99999,999
 • Οθόνη LCD
 • Μπατάριες με ευκολία αλλαγής στα: 4,5v-6v
 • Κατάλληλο για: Φυσικό Αέριο, Υγραέριο
 • Μή-κατάλληλο για: Αέριο Ιμίκαυστου Άνθρακα (Σύνθεση μονοξίδιου άνθρακα και υδρογόνου)
 • Αντιεκρηκτική πιστοποίηση
Ρολόγια Νερού
Water MeterΤα ρολόγια νερού είναι μηχανικά ρολόγια ροής. Συνηθισμένα είναι τα ρολόγια πιστονίου ή περιστροφικά έμβολα. Το πιστόνι περιστρέφεται μέσα σε ένα θαλαμίσκο συγκεκριμένου όγκου. Σε κάθε περιστροφή μετριέτε μία ποσότητα υγρού.
Βάση ονομαστικής διάμετρου, διαθέτονται δίαφορα προπληρωμένα ρολόγια νερού. Η ονομαστική διάμετρος αναφέρεται και στο Ονομαστικό Μέγεθος Σωλήνα. Αυτή είναι μία Βορειο-Αμερικάνικη ομάδα πρότυπων μεγεθών για σωλήνες ανάλογα με την πίεση, θερμοκρασία, και το πάχος του τοίχου.
Η Ευρώπη έχει κάτι ανάλογο: http://www.engineeringtoolbox.com/commercial-pipe-metric-data-d_1496.html.

Τα Προπληρωμένα Ρολόγια Νερού είναι διαθέσιμα με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
 • Ονομαστική Διάμετρος(mm): Διαθέσιμα σε: 15,20,25
 • Μέγιστη ροή (m3/h): Διαθέσιμα σε: 3, 5 or 7
 • Θερμοκρασία νερού: 0-40C
 • Λειτουργική πίεση: κάτω απο 0.1MPa
 • Μηχανικοί μετρητές (m3) μέχρι 9999.9999
 • Οθόνη LCD
''
 '' '' Call Τηλεφωνήστε 086­ 11 43325  Chat
Αρχική Ανανέωση Αποκτοίστε Ρολόι FAQ Όροι
Επικοινωνία Ανανέωση Διαδυκτιακά Τύποι Ρολογιών Πακέτα Λίγα λόγια για εμάς
Σύνδεση Εντοπίστε Πωλητή Γίνετε Συνεργάτης   Απόρητο
Copyright © 2009. All Rights Reserved